Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester - Næring og arbeidsliv

Ansatte i avdelingen Næring og arbeidsliv
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar 992 19 271
Avdelingsleiar 952 62 093 952 62 093
Skogbrukssjef 417 04 901 417 04 901
Leiar 905 26 906