Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester - Brannvern

Ansatte i avdelingen Brannvern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

Adresse

Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid

08.00-15:30

992 07 172

Adresse

Postboks 145
5701 Voss

Kontortid

08:00-15:30

56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

56 51 94 00

Adresse

Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid

08:00-15:30

 

Kontaktperson brannberedskap 56 51 46 80 992 07 172
Kontaktperson brannvernopplæring 992 07 176