Oversikt over tilsette


Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

ØHD-senger 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Tilsynslege på sjukeheimane:

Voss sjukeheim 

Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Vetleflaten omsorgssenter 

Hardangervegen 49 
5705 Voss 
Telefon: 56 53 12 00 

Vossestrand omsorgstun 

Oppheimsvegen 35 
5713 Vossestrand 
Telefon: 56 52 90 60 

Kommunelegekontoret

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Telefon: 56 53 30 60 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00

Bjørgamarka fellesbustad 

Telefon: 480 14 566

Vetleflaten omsorgsbustad 1F

Telefon:  979 97 188 / 979 97 107

Lundhaugen bufellesskap

Telefon: 48014522

Skulestadtunet fellesbustad

Telefon: 952 62 034

Skulestadvegen fellesbustad

Telefon: 48014556

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00
https://kommuneleganevoss.nefle.no/

Granvin legekontor

Hardangervegen 2579
5736 Granvin
Tlf: 56 52 40 25

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Sæthre legekontor

Vangsgata 38
5700 Voss
Tlf.: 56 51 63 00

Sone Vest: 

Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Telefon: 952 62 008

Sone Aust

Vetleflaten omsorgssenter
Hardangervegen 49
5705 Voss
Telefon: 952 62 077

Sone nord

Vossestrand omsorgstun
Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Telefon: 952 62 078

Sone sør

Granvin sjukeheim
Eidesvegen 24
5736 Granvin
Telefon: 404 03 876

Nattevakt: 

Telefon: 96262008

Telefon: 91874206

Opningstid: 

Måndag – torsdag kl.08.00 – 15.30 

Tildelingskontoret v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04  
   

Adresse: 

Lekvebakken 15
5700 Voss

Testing vert gjennomført: 

Tysdag og torsdag 

Ring testtelefonen for å tinga time til testing. 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
1.etasje
5704 Voss
Telefon: 99207129 

Opningstider: 

Kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.30 

Kreftkoordinator er også på biblioteket, Voss kulturhus, kvar tysdag mellom kl.13 -15 

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor 

Uttrågata 36
3. etasje

Telefon: 
960 97 736
992 07 110

Opningstid:

Måndag - Fredag 10.00 – 15.00 

Uttrågata 36
3. etasje
5705 Voss

Telefon: 

480 14 570

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Aldersheim, rehab og trygg på Hagahaugen

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00

Uttrågata 9
5700 Voss

Telefon: 480 14 573

Sommarferie

Tjenesten er stengt i uke 28, 29, og 30.

Opningstid telefon: 

Torsdag og fredag 09:00 - 12:00 

Støttekontaktkoordinator:

Elizabeth Bell

Karianne Meling Seim

900 89 662

Opningstid

Kvardagar 10:00-12:00

v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04