Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 09.00-15.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.