Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester - Brannvern

Ansatte i avdelingen Brannvern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 46 80 992 07 172

 

Mobil
99 20 71 72 (vakthavande)

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30