Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

Leder for barne- og ungdomsavdelingen 994 45 566 994 45 566
Administrator 122133144 122133144
Saksbehandlar 930 07 111

Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Kontaktinformasjon: 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Kontaktinformasjon 


Tildelingskontoret v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04  
   

Kontaktinformasjon 

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor 

Adresse:

Oasen aktivitetssenter
Uttrågata 36, 3. etasje

Telefon: 

960 97 736
992 07 110

Opningstid:

Måndag - Fredag 10.00 – 15.00 

Adresse:

Uttrågata 36
3. etasje
5705 Voss

Telefon: 

480 14 570

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Aldersheim, rehab og trygg på Hagahaugen

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00

Kontaktinformasjon: 

Uttrågata 9
5700 Voss

Telefon: 480 14 573

Opningstid telefon: 

Måndag, tysdag og torsdag 09:00 - 12:00 

Støttekontaktkoordinator:

Elizabeth Bell

Rådgjevar:

Beate Osgjerd Rekve

Administrasjon - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

TIBIR – Koordinator og PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Oddny-Marie Kolle

oddny.m.kolle@voss.kommune.no

Tlf. 97155338

 

PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Ingunn Vethe

ingunn.vethe@voss.kommune.no 

Tlf. 97997128

 

Administrasjon - Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 915 54 845
Rektor 917 73 468
Rektor 917 00 179
Rektor 417 04 935
Rektor 404 27 764
Rektor 954 76 664
Rektor 994 68 599
Rektor 957 07 696
Rektor 952 62 007
Rektor 918 74 207
Rektor 993 52 975
Rektor 922 28 448

Administrasjon - Tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00


Norva24 Birkeland, avd Bergen :

tlf 57 78 11 70
døgnbemanna vakttlf 970 10 092.

Epost: slovag@norva24.no

 

Administrasjon - Tekniske tenester - Brannvern

Ansatte i avdelingen Brannvern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 46 80 992 07 172

 

Mobil
99 20 71 72 (vakthavande)

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Kontaktperson brannberedskap 56 51 46 80 992 07 172
Kontaktperson brannvernopplæring 992 07 176

Administrasjon - Tekniske tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 09.00-15.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.

Administrasjon - Tekniske tenester - Næring og arbeidsliv

Ansatte i avdelingen Næring og arbeidsliv
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar 992 19 271
Avdelingsleiar 952 62 093 952 62 093
Skogbrukssjef 417 04 901 417 04 901
Leiar 905 26 906

Administrasjon - Tekniske tenester - Plan og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan og oppmåling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 51 94 00

Administrasjon - Tekniske tenester - Renseanlegg

Ansatte i avdelingen Renseanlegg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 63 10

 

Telefon vert kobla til vakttlf utanom arbeidstid.

Administrasjon - Tekniske tenester - Veg, vatn og avløp

Ansatte i avdelingen Veg, vatn og avløp
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.

56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.

Om Voss

Ansatte i avdelingen Om Voss
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljøvernsjef 992 07 112
Flyplasssjef 912 44 328 912 44 328

Send helst sms.