Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.06.12350

56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.06.12350

Leder for barne- og ungdomsavdelingen 994 45 566 994 45 566
Administrator 122133144 122133144
Saksbehandlar 930 07 111

Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Kontaktinformasjon: 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Kontaktinformasjon 


Tildelingskontoret v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04  
   

Kontaktinformasjon 

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor 

Adresse:

Oasen aktivitetssenter
Uttrågata 36, 3. etasje

Telefon: 

960 97 736
992 07 110

Opningstid:

Måndag - Fredag 10.00 – 15.00 

Adresse:

Uttrågata 36
3. etasje
5705 Voss

Telefon: 

480 14 570

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Aldersheim, rehab og trygg på Hagahaugen

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00

Kontaktinformasjon: 

Uttrågata 9
5700 Voss

Telefon: 480 14 573

Opningstid telefon: 

Måndag, tysdag og torsdag 09:00 - 12:00 

Støttekontaktkoordinator:

Elizabeth Bell

Rådgjevar:

Beate Osgjerd Rekve

Administrasjon - Tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00


Norva24 Birkeland, avd Bergen :

tlf 57 78 11 70
døgnbemanna vakttlf 970 10 092.

Epost: slovag@norva24.no

 

Administrasjon - Tekniske tenester - Brannvern

Ansatte i avdelingen Brannvern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 46 80 992 07 172

 

Mobil
99 20 71 72 (vakthavande)

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

Kontaktperson brannberedskap 56 51 46 80 992 07 172
Kontaktperson brannvernopplæring 992 07 176

Administrasjon - Tekniske tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 09.00-15.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.

Administrasjon - Tekniske tenester - Næring og arbeidsliv

Ansatte i avdelingen Næring og arbeidsliv
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar 992 19 271
Avdelingsleiar 952 62 093 952 62 093
Skogbrukssjef 417 04 901 417 04 901
Leiar 905 26 906

Administrasjon - Tekniske tenester - Plan og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan og oppmåling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 51 94 00

Administrasjon - Tekniske tenester - Renseanlegg

Ansatte i avdelingen Renseanlegg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 63 10

 

Telefon vert kobla til vakttlf utanom arbeidstid.

Administrasjon - Tekniske tenester - Veg, vatn og avløp

Ansatte i avdelingen Veg, vatn og avløp
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.

56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.

Om Voss

Ansatte i avdelingen Om Voss
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljøvernsjef 992 07 112
Flyplasssjef 912 44 328 912 44 328

Send helst sms.