Voss herad

Covid-19

Testsenteret og koronatelefonen er avvikla

Koronatesting skjer kun på medisinsk indikasjon hjå fastlege eller legevakt, på same måte som for øvrige sjukdomar. Gratis hurtigtest er tilgjengeleg på servicetorget på Tinghuset i opningstida.