Voss herad

Korona

Testsenteret og koronatelefonen er avvikla. Koronatesting skjer kun på medisinsk indikasjon hjå fastlege eller legevakt. Gratis hurtigtest finn du i servicetorget på Tinghuset.

   Ting time:

    VITUSAPOTEK VOSSEVANGEN Tysdag kl. 9-15, tlf. 565 30 777

    APOTEK 1 VANGSGATA kl. 9-15, tlf: 565 30 440

    APOTEK 1 AMFI Måndag til Torsdag kl. 10-16, tlf: 56 52 30 30

   Nye tilrådingar våren 2023:

  • Ny oppfriskingsdose tilrådast til personar 75 år og eldre
  • Sjukeheimsbebuarar vil få tilbodet der dei bur.
  • Ny dose vil vera særleg aktuell for personar som ikkje tidlegare har gjennomgått Covid-19, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.
  • Ny dose kan også være aktuell for personar med alvorleg svekka immunforsvar etter individuell vurdering av lege/spesialist.

 

Nasjonale råd og retningsliner

Voss herad har sidan koronautbrotet i mars fylgd dei råd og retningsliner som kjem frå nasjonale helsestyresmakter. Det betyr at det ikkje er innført strengare retningsliner enn det som er skissert frå FHI og Helsedirektoratet. 

Folkehelseinstituttet - temaside korona 

Helse Norge - temaside korona 

Helsedirektoratet - temaside korona