Voss Herad

Over 100 møtte på flaummøte

Over 100 møtte på flaummøte

Over 100 personar deltok på det opne flaummøtet i Gamlekinoen onsdag. Det kom mange konstruktive innspel, og alle fekk høve til å treffa innleiarane etterpå. Under finn du lenkje til alle presentasjonane:

Presentasjonar frå ordførar Hans-Erik Ringkjøb (PDF, 3 MB)

Presentasjon frå Norsk Naturskadepool, ved Synnøve Bjerved Folkvord (PDF, 2 MB)

Presentasjon frå Statsforvaltaren, ved landbruksdirektør Christian Rekkedal (PDF, 378 kB)

Presentasjon frå NVE, ved direktør Brigt Samdal (PDF, 2 MB)