Voss Herad

Verste flaum på Evanger

Verste flaum på Evanger

I natt kuliminerte Evangervatn på omlag 20 centimeter høgare enn under flaumen i 2014.

Evanger sentrum er sterkt råka av flaumen som har herja Voss herad det siste døgnet. 

Evangervatnet kuliminerte nokre timar før Vangsvatnet, på eit nivå omlga 20 centimeter over flaumnivået i 2014. 

Dette gjer at denne flaumen er den verste sidan målingane starta.

Slik såg det ut på Evanger i natt: