Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Koronatesting

Koronatesting

Koronatesting utførast i Lekvebakken 15. Me oppmodar innbyggarane om å tinge time til PCR-test på nettet, og å registrere positiv hurtigtest tatt heime på nett.

Ting time til PCR-test her (Du må ha Bank ID for å nytte tenesta)

Dersom du får positiv hurtigtest heime, registrer den her 

Nasjonale råd og retningsliner

Voss herad har sidan koronautbrotet i mars fylgd dei råd og retningsliner som kjem frå nasjonale helsestyresmakter. Det betyr at det ikkje er innført strengare retningsliner enn det som er skissert frå FHI og Helsedirektoratet. 

Folkehelseinstituttet - temaside korona 

Helse Norge - temaside korona 

Helsedirektoratet - temaside korona

 

Kontakt

Korona testsenter

Lekvebakken 15

Telefon: 900 89 662 (mån-fre 9-12)

Opningstid for testing
Måndag, Torsdag

TING TIME PCR-TEST

REGISTRER POSITIV HURTIGTEST