Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Ting time til koronavaksinasjon

Ting time til koronavaksinasjon

Det er framleis mogleg å vaksinere seg mot korona i Voss herad. To av apoteka i sentrum tilbyr koronavaksinasjon ein dag i veka, i tillegg vaksinerer me ved testsenteret på Lekvebakken ved kapasitet. 

Nasjonale råd og retningsliner

Voss herad har sidan koronautbrotet i mars fylgd dei råd og retningsliner som kjem frå nasjonale helsestyresmakter. Det betyr at det ikkje er innført strengare retningsliner enn det som er skissert frå FHI og Helsedirektoratet. 

Folkehelseinstituttet - temaside korona 

Helse Norge - temaside korona 

Helsedirektoratet - temaside korona

Kontakt

Korona vaksinasjon

Lekvebakken 15

Telefon: 900 89 662 (mån-fre 9-12)

Ting time til vaksinasjon:
Alle over 12år. Obs intervall mellom dosane.

Vaksinasjon Lekvebakken

Vaksinasjon Apotek 1 Voss

Vaksinasjon Vitusapotek