Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Velkomen til MinSide

Her på Mi Side finn du fakturainformasjon frå kommunen, og lenkjer til fleire offentlege tenester. 

Me jobbar med å få på plass informasjon om eigedommen din, post frå kommunen og informasjon frå kulturskulen. Dette kjem på plass etter kvart. 

For å få tilgang til Mi side, må du logga deg inn via ID-porten med ein av disse innloggingsmetodane:

  • MinID
  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass
  • Commfides

Nokre av tenestene og informasjonen på Min side kan innehalda sensitive personopplysningar. Viss du har logga deg på med MinID får du ikkje sjå desse detaljane. Viss du prøvar å opna ei detaljside som inneheld sensitive personopplysningar, vil du bli beden om å logga deg inn med eit høgare tryggleiksnivå, til dømes BankID. 

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestilla dei her.

Du finn fleire offentlege tenester og informasjon på www.norge.no