Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Oppdatert om covid-19

Voss ungdomsråd støttar alle tiltak som Voss herad gjer, og oppmodar all ungdom om å følge folkehelsedirektoratet sine tips.

Alle skulane er stengde for alle som ikkje fyller kriteria for omsorgstilbod på skulane, frå torsdag 12.3.2020 kl. 18.00 til og med 26/3 2020. Det betyr at det vert lagt opp til heimeundervisning. 

Voss herad har eit omsorgstilbod for barnehageborn og elevar frå 1.-7. trinn med foreldre som har eit arbeid som kjem inn under kriteria for «kritiske samfunnsfunksjonar». Det er også eit tilbod for born og elevar med særlege omsorgsbehov.

Situasjonen med koronaviruset påverkar ei rekkje kommunale tenester, mellom anna PPT, barnevern og helsestasjon.

Voss herad får mange spørsmål knytt til løn til kommunalt tilsette som må vera heime med born grunna stengt skule eller barnehage.

Det vert stans av fysiske møte mellom brukarar og støttekontakter/treningskontakter i to veker, til og med 26.03.2020.

Me står overfor ein heilt ekstraordinær situasjon. Skal me lukkast med å hindra smittespreiing, må me leva etter dei pålegg som er kome. 

Statsminister Erna Solberg gjorde torsdag kl 14 greie for nye og strenge tiltak for å stoppa smitte av korona

For å unngå overbelastning på fastlegekontora, vert innbyggjarane oppmoda til å søkja informasjon på nett, ringa informajsonstelefonen eller nytta e-konsultasjon. 

Helsestyresmaktene har tysdag kveld kome med nye nasjonale råd, knytt til offentlege arrangement og samling av folk. 

Grunna nye nasjonale råd frå helsestyresmaktene vil Voss herad vurdera om alle møte og samlingar i kommunal regi skal utsetjast eller avlysast. Samlingar med 100 deltakarar eller meir vert avlyst.