Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Ikkje ring teknisk vakttelefon med spørsmål om korona

Ikkje ring teknisk vakttelefon med spørsmål om korona

Dei som har spørsmål kring helsestyresmaktene sine råd om å halda seg heime, eller SMS sendt til alle som oppheld seg i Voss herad, må ikkj ebelasta dei kommunale vakttelefonane. Alle svar Voss herad har, er å finna på denne sida Samleside om korona, eller på sidene til Folkehelseinstituttet. 

For dei som lurer på korleis me har telefonnummeret til alle, så har me ikkje det. Voss herad nyttar, som mange andre kommunar, eit lokasjonsbasert system som gjer det mogleg å senda sms til alle mobiltelefonar innanfor eit geografisk område. Det betyr at systemet kommuniserer med sendarane for mobil i det området me definerer, og derfor får alle same melding.