Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Informasjon om moglege bivirkningar frå AstraZeneca-vaksina

Informasjon om moglege bivirkningar frå AstraZeneca-vaksina

Legemiddelverket ber personar som har fått AstraZeneca vaksina dei siste 14 dagane og som opplever kraftig aukande sjukdomskjensle med større eller mindre blå flekkar i huda (hudblødningar) meir enn tre dagar etter vaksinasjon om å oppsøkja fastlege eller legevakt så snart som mogleg.

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen - FHI