Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Korona påvist i Voss herad

Korona påvist i Voss herad

Ein person har testa positivt på covid-19, korona, ved Voss legevakt. Denne personen er ikkje heimehøyrande i Voss herad, men oppheld seg i kommunen.

Voss herad har ikkje grunn til å tru at vedkomande har vore i kontakt med andre. Personen reiste direkte til Voss herad etter heimkomst frå utlandet, før helsestyresmaktene oppmoda folk om å halda seg heime.

Vedkomande er no isolert.