Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Koronatiltak i støttekontakttenesta

Koronatiltak i støttekontakttenesta

Det vert stans av fysiske møte mellom brukarar og støttekontakter/treningskontakter i to veker, til og med 26.03.2020.

Støttekontaktar kan erstatta møte med telefonsamtalar ved behov.

Hvis ein brukar likevel har behov for hjelp så kan det vurderes unntak til regelen. Sakene vert vurdert enkeltvis ved å ta kontakt med støttekontaktkoordinator, Elizabeth Bell, på mail eller telefon.

E-post: stottekontakt@voss.herad.no

Telefon: 48 01 45 73