Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Ny undersøking til næringslivet

Ny undersøking til næringslivet

Voss herad har hatt stor nytte av tidlegare undersøking. Med ein situasjon i kontinuerleg og dramatisk endring er det viktig for Voss herad å ha mest mogleg oppdatert informasjon om korleis næringslivet i regionen vert råka. Det er svært viktig å få svar frå både store og små verksemder og frå ulike bransjar. Resultata vert brukt vidare i den eksterne kommunikasjonen om alvoret og i dialog med regjeringa.

Svarfrist i dag kl 21.00. Det tek om lag 3 minutt å svare, alle svar er konfidensielle.

På førehand takk for at du tek deg tid

Undersøkjing del 2