Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Om vaksine

Om vaksine

Voss herad tek sikte på å starta vaksinering av risikogrupper i veke 6. 

I løpet av dei to-tre neste veke reknar Voss herad med at alle som ynskjer det på sjukeheim og av prioritert helsepersonell er vaksinert med to dosar. Då er turen kome til risikogruppene, og heradet tek sikt epå å starta vaksinering i veke 6.

Det er førebels ikkje opna for å tinga seg vaksine, dette vert gjort nærare oppstart. 

Vaksine

Voss herad vil informera på nettsidene og i lokalmedia. Voss herad ber alle, både pårørande og andre som kjenner folk i risikogruppene, om å dela informasjonen, slik at dei innbyggjarane som ikkje er vane med digitale løysingar får med seg informasjonen.