Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Samla ny informasjon om koronatiltak

Samla ny informasjon om koronatiltak

Det er mykje informasjon om korona som kjem, og det kan vera krevjande å halda seg heilt oppdatert. Under finn du samla avgjerder og tilrådingar om smittevern frå Helsedirektoratet, gjeldande forskrift om smitteverntiltak, som mellom anna seier kva verksemder som staten har pålagt å stengja. Du finn også flytskjema som syner kriteria for testing av både helsepersonell og befolkninga elles. Alle desse er styrande for korleis Voss herad handterer koronautbrotet.

Helsedirektoratet sine avgjerder og tilrådingar om smittevern

Forskrift om smitteverntiltak i samband med koronautbrotet

Flytskjema for testkriteria