Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Smittesporing avheng av opplysningane me får

Smittesporing avheng av opplysningane me får

Voss herad får ein del telefonar frå foreldre som har spørsmål kring kvifor dei ikkje er kontakta i samband med smittesporing av tilfella på Voss ungdomsskule. Det er to kjelder til informasjon som kan hjelpa smittesporingsteamet:

  • Smittesporingsteamet er avhengige opplysningane frå dei som er smitta for å finna nærkontaktar.
  • I tilfella med smitte hjå elevar støttar smittesporingsteamet seg også på klasselister, lagslister og deltakarlister.

 

Dersom nokon ikkje er på nokon av desse listene, vil ikkje smittesporingsteamet kunne veta om nærkontakten.

 

Det er difor heilt avgjerande at dei som er smitta opplyser om alle nærkontakter, og at listene smittesporingsteamet får, er så komplette som mogleg.