Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

SMS-varsel sendt til alle

SMS-varsel sendt til alle

Voss herad har informert alle som oppheld seg innan Voss herad sine grenser om be alle respektera råda frå helsestyresmaktene. 

Fylgjande SMS er sendt: 

"Voss herad er i kriser dimensjonert for å gje hjelp til sine innbyggjarar. Som stor hyttekommune må me dessverre be dei som er på hytta i Voss herad om å reisa heim til eigen kommune. Ta ansvar for å ikkje spreie smitte, respekter pålegg frå helsestyresmaktene og hald deg mest mogleg heime. Takk til alle som har følgt råda og takk til alle som no tek omsyn til dei"

Meir informasjon og klare råd frå helsestyresmaktene finn du her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19?fbclid=IwAR358KPfiTHZaRKJho-9t3oFaQ2U-oFf2DH7Lpz3-h5m9c-zOvz7vpCFg9U#forbud-mot-utenlandsreiser-for-helsepersonell-som-jobber-med-pasientbehandling