Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Mange er einsame og engstelege i desse koronatider.
Det finnes mange spørsmål og mange som er klare til å svare på det du lurer på

Du kan ringe eller chatte med til dømes desse:

Barneverntenesta

Open til og med onsdag 08.april kl. 12:00. 
Telefon: 952 62 094 / 56 52 13 10
https://voss.herad.no/tenester/barn-og-familie/barneverntenesta/kontakt-barnevernstenesta/

Voss frivilligsentral- Nabobeino

Open telefon også i påsken
Telefon: 56 51 03 70.
Få eller bli ein RingeVenn gjennom Voss Frivilligsentral – Nabobeino
https://www.telefonvenn.no/

Korona hotline for ungdom frå 13 år på Voss 

Måndag - fredag kl. 17-22 og laurdag kl. 12.00-17.00
Telefon: 413 07 702 (Terje) og 952 15 630 (Ole Jonny)

Frivillige koordinert av kommunen:

Treng du eller ein pårørande ein å snakka med, så kan du melde behovet inn i dette skjemaet, så tek me kontakt.              

Frelsesarmeen Voss

Open telefon kvardagar  kl. 10.00-15.00.
Telefon 488 97 935
 

Det finnes også mange nasjonale hjelpetelefonar

For barn og unge er desse særleg relevante:

Redd barna:

https://reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

SOS chat:  

https://www.soschat.no/

Norge Røde kors

Kors på halsen svarer på telefon, chat og mail mandag til fredag mellom klokka 14.00-22.00.
Telefon: 800 333 21
https://korspaahalsen.rodekors.no/

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Eit døgnåpent, landsdekkende gratis tilbod til seksuelt misbrukte born og voksne av begge kjønn, samt pårørande til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning.
Døgnopen telefon alle dagar: 800 57 000
https://hfsm.no/

Kirkens bymisjon "I fengsel" – en chat for born og unge 

For deg som har ein mamma eller pappa i fengsel, er voksen pårørande, eller kjenner nokon som har ein forelder i fengsel.
Chatten er open onsdag og fredag fra klokka 15.00 til 22.00, og tirsdag og torsdag klokka 10.00 til 15.00. 
https://kirkensbymisjon.no/i-fengsel/

 

I tillegg er desse telefonane døgnbemanna:
 

Hjelpetelefonen

Telefon: 116 123
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Kirkens-SOS

Telefon: 22 40 00 40
https://www.kirkens-sos.no/