Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Styrande dokument i Voss herad

Styrande dokument i Voss herad

Leiarar i Voss herad er viktige i arbeidet med å utvikla heradet til eit sterkt regionsenter med levande bygder. Ei viktig leiaroppgåve er å gje dei tilsette retning, finna og nytta handlingsrom, ha fokus på resultat samt fremja medarbeiderskap og innovasjonskultur. I tillegg til leiaridentiteten vår, våre verdiar og vår visjon, er dokumenta du finn under sentrale for måten me skal driva leiarskap i Voss herad.

Kommuneplanen sin samfunnsdel - Voss herad 2020-2032

Styring i Voss herad

Budsjett og økonomiplan 

Personalhandboka

-----------------------------------------------------

Tilbake til Basis for leiing