Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Lean - kontinuerleg forbetring

Lean - kontinuerleg forbetring

Klikk for stort bilete   

I heradet skal me ta i bruk Lean for å involvera alle tilsette i arbeidet med å forenkla, forbetra og fornya. Lean handlar om å setja kunden i sentrum og involvera dei tilsette i systematisk arbeid med problemløysing. Målet er å skapa god flyt i vår produksjon av tenester.

Voss herad skal vera ein attraktiv og god arbeidsplass. Me ynskjer oss ein innovativ og endringsdyktig organisasjon med høgt meistringsklima og kultur for kontinuerleg forbetring. 

Hausten 2020 skal alle leiarar få invitasjon til ein introduksjonsdag i Lean og målet er at alle tilsette i løpet av 2021 har vore med på ein slik dag.

KS Læring er vår læringsportal og her finn du e-læringskurs i Lean som du kan ta når det passar.

Lean - Introduksjonskurs

Lean - Prosess, metode og verktøy

Me har óg ei teamsgruppe som heiter Vossalean, der du finn opplæringsmateriale, informasjon, diskusjon, statistikk over forbetringar og skjema for innmelding av gjennomførte forbetringsforslag. Vossalean

På Lean Forum Norge sine Youtube-sider kan du sjå korleis ulike norske verksemder brukar Lean.

Tilbake til Leiarutvikling