Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Velkomen til oss i Voss herad!

Velkomen til oss i Voss herad!

Me er glade for at du har takka ja til jobb hjå oss og håpar du har hatt ein fin velkomst. I Voss herad er me opptekne av at våre tilsettei starten får naudsynt informasjon og opplæring. Me har difor satt opp kompetansekrav som er obligatoriske for alle tilsette. Desse krava skal sikra at du veit kvar du finn viktige retningslinjer, IKT-løysingar og nyhende.

I lista under finn du tiltaka som skal syta for at du tilegner deg viktig kompetanse som tilsett i Voss herad. Lenkjene går til nettkurs, informasjon du sjølv må setja deg inn i eller er tiltak som du må gå i gjennom saman med næraste leiar.

Kompetansekrav til alle tilsette i Voss herad:

I tillegg til desse kompetansekrava som gjeld alle tilsette, er det sjølvsagt viktig at du får den naudsynte opplæringa for å kunne utføra oppgåvene i jobben din.  

I Voss herad brukar me Microsoft 365 og du finn opplæring her. 

Er du tilsett og har ein leiarstilling med personalansvar, har du i tillegg desse krava til deg som personalleiar.