Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Nytt for tilsette i Voss herad

Nytt for tilsette i Voss herad

Her vil du finna artiklar og nyhende for deg som er tilsett. Nyaste artikkel ligg først

Prøvesvar som er venta i løpet av helga vil i stor grad definera storleiken på det lokale utbrotet av covid-19. Dette vil også vera avgjerande for kva tiltak som vert innført.

Trass i at det er stadfesta lite smitte i Voss herad, betyr ikkje det at me kan la vera å tenkja smittevern. Reglane og råda er dei same som før, hald avstand, vask hendene og hald deg heime om du kjenner deg sjuk. For alle tilsette i Voss herad gjeld fylgjande reglar som skal fylgjast i samband med arbeid:

Rådmannen og organisasjonane har signert avtalen som skal vera med å visa veg i omstillingsprosessane i Voss herad. Du kan lesa avtalen i vedlegget under.
 
 

 

Intranettet til Voss kommune eksisterer framleis. Men det vil bli fasa ut etter kvart. For tilsette på voss.herad.no skal erstatta intranettet, og vil innehalda personalhandbok, avvikssystem, personalnytt og lenkjer til ulike fagsystem. 

Nettsidene til Voss kommune og Granvin herad er lagt ned. Dei som prøver å koma inn, vil koma til nettsida til Voss herad.