Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Ordføraren sin kalendar

Ordføraren sin kalendar

Ordførarkalender

Ordførarkalender
DATO GJEREMÅL
Måndag 0811 0830-1000 Morgonmøte
1130-1230 Eldrerådet
1330-1400 Råd for menneske med nedsett funsjonsevne
1500-1600 Hagahaugen
1600-1730 Ungdomsrådet
Tysdag 0911 1000-1100 Bustadutvikling
1100-1130 Næringsutvikling
Onsdag 1011 1000-1100 Telefonmøte Tjekkia
1500-1600 Kontaktutval K5
Torsdag 1111 1030-1100 Valnemnd
1100-1200 Formøte
1200-1500 Formannskapsmøte
Fredag 1211 1300-1430 Verdsarvparken