Voss Herad

Ordføraren

Ordføraren

Ordførar i Voss herad er Hans-Erik Ringkjøb. Han representerer Arbeidarpartiet. Han har vore ordførar i Voss kommune frå 2011 og fram til han vart valt som ordførar i Voss herad hausten 2019. 

Ta gjerne kontakt med ordførar Hans-Erik Ringkjøb. Men ha på minnet at både e-postsendingar og anna post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Slik kjem du i kontakt med ordføraren:

Mobil: 97138720 - Sentralbord: 56519400
Epost: postmottak@voss.herad.no eller hans.erik.ringkjob@voss.herad.no
Besøksadresse: Voss tinghuset, Uttrågata 9, Voss.
Postadresse: Postboks 145, 5701 Voss.