Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Ordføraren si side

Ordføraren si side

Klikk for stort bilete Ordførar i Voss herad er Hans-Erik Ringkjøb. han representerer Arbeidarpartiet. Han var ordførar i Voss kommune frå 2011 og fram til han vart valt som ordførar i Voss herad hausten 2019. 

Ta gjerne kontakt med ordførar Hans-Erik Ringkjøb. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Slik kjem du i kontakt med ordføraren:
Telefon: 56519420
Mobil: 97138720
Epost: postmottak@voss.herad.no
Besøksadresse: Voss tinghuset, Uttrågata 9, Voss.
Postadresse: Postboks 145, 5701 Voss.

Ordførarkalender

Ordførarkalender
DATO GJEREMÅL
14.09.20 0830-0900 Internt møte
1200-1600 Cruise-møte
Tysdag 15.09.20 0800-0900 Voss gymnas
1900 Feller regionrådsmøte
Onsdag 16.09.20 0900-1400 Felles regionrådsmøte
1900-2000 Partimøte
Torsdag 17.09.20 1130-1500 Formannskapsmøte
1600 riksantikvaren
Fredag 18.09.20 Riksantikvaren vitjar Verdsarven
Laurdag 19.09.20 Veg og bane Voss-Arna