Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Folkevaldprogrammet Voss herad (opplæring for folkevalde)

Folkevaldprogrammet Voss herad (opplæring for folkevalde)

Her finn du ulike presentasjonar som er vist i samband med gjennomføring av Folkevaldprogrammet i Voss herad. I Folkevaldprogrammet til KS gjennomgår og diskuterer dei folkevalde ulike problemstillingar og utfordringar som er aktuelle som folkevald i heradet. I tillegg vert det gitt opplæring i ulike tekniske system, gjennomgang av reglement for politikarane i Voss herad og andre aktuelle tema.

Folkevaldprogrammet 5. og 6. november 2019 - heradsstyret og kontrollutvalet