Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Politiske dokument

Politiske dokument

Her finn du informasjon om politisk organisering, reglement, skjema for tapt arbeidsforteneste og frikjøp for folkevalde og anna viktig informasjon du treng som politikar.

Opptak av heradsstyremøte 7. mai 2020. Møtet var organisert som fjernmøte via teams.

Opptak av Formannskapsmøte 30. april 2020. Møtet var organisert som fjernmøte via teams.

Opptak av heradsstyremøte 23. april 2020. Møtet var organisert som fjernmøte via teams.

Opptak av formannskapsmøte 1. april 2020. Møtet var organisert som fjernmøte via teams, der også representantar frå dei partia som ikkje sit i Formannskapet fekk delta. Tillitsvalde frå administrasjonsutvalet var også invitert. Alle fekk talerett i møtet. 

Opptak av formannskapsmøte 20. mars -20. Møtet var organisert som fjernmøte via teams, der også representantar frå dei partia som ikkje sit i Formannskapet fekk delta. Tillitsvalde frå administrasjonsutvalet var også invitert. Alle fekk talerett i møtet.