Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Politiske dokument

Politiske dokument

Her finn du informasjon om politisk organisering, reglement, skjema for tapt arbeidsforteneste og frikjøp for folkevalde og anna viktig informasjon du treng som politikar.

Opptak av formannskapsmøte 1. april 2020. Møtet var organisert som fjernmøte via teams, der også representantar frå dei partia som ikkje sit i Formannskapet fekk delta. Tillitsvalde frå administrasjonsutvalet var også invitert. Alle fekk talerett i møtet. 

Opptak av formannskapsmøte 20. mars -20. Møtet var organisert som fjernmøte via teams, der også representantar frå dei partia som ikkje sit i Formannskapet fekk delta. Tillitsvalde frå administrasjonsutvalet var også invitert. Alle fekk talerett i møtet.