Varaordføraren si side

Varaordførar i Voss herad er Sigbjørn Hauge. han representerer Senterpartiet. Han var varaordførar i Voss kommune frå 2007 og fram til han vart valt som varaordførar i Voss herad hausten 2019. 

Ta gjerne kontakt med varaordførar Sigbjørn Hauge. Men ha på minnet at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Dermed må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Varaordføraren er kontaktperson i heradet for arbeid med Grendautval.

Slik kjem du i kontakt med varaordføraren:
Telefon: 56519400
Mobil: 95701529
Epost: Sigbjorn.Hauge@voss.herad.no eller postmottak@voss.herad.no
Besøksadresse: Voss tinghuset, Uttrågata 9, Voss.
Postadresse: Postboks 145, 5701 Voss.

Varaordførar er ca 2 dg i veka på tinghuset.

Varaordførarkalender
DATO VEKEKALENDAR FOR VARAORDFØRAR
Tysdag 27.04 Tinghuset
Torsdag 29.04 Heradstyre Myrkdalen