Førehandsrøysing - institusjonar i Voss herad

Bebuarar og tilsette ved institusjonar kan førehandsrøyste på desse stadane i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Kvar:

Dato

 Klokkeslett

Voss sjukehus

Måndag 28/8

10:00 - 11:30

Voss sjukeheim

Tysdag 29/8

10:00 - 12:30

Bjørkeli DPS

Tysdag 29/8

13:30 - 15:00

Vossestrand omsorgstun

Onsdag 30/8

10:00 - 12:00

Vetleflaten omsorgssenter

Torsdag 31/8

10.00-12.30

Hagahaugen

Torsdag 31/8

13:30 - 15:00

Granvin sjukeheim/ Melandshagen

Måndag 4/9

10:00-12:00

 

Kort om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

 

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med valansvarlege i Voss herad val.voss@voss.herad.no.