Førehandsrøysting i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Det er høve til å førehandsrøysta mellom 10. august og 8. september. Voss herad ønskjer å leggja til rette for at alle innbyggjarane i Voss herad skal ha høve til å røysta. Det er høve til å røysta i heile heradet. Me prøver også å leggja til rette for at fyrstegongsveljarar, personar som av ulike grunnar er utanfor i arbeidslivet eller har psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing skal ha høve til å røysta på arena som er kjende. 

Innbyggjarar i Voss herad og besøkjande kan førehandsrøyste på desse stadane i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

STAD

PERIODE

DAG / TID

 Tinghuset Voss

10/8 – 8/9

Måndag-fredag kl. 09:00 - 15:00

 

24/8, 31.8 og 7/9

Torsdag kl.15:30 - 19:00

 

1/9 og 8/9

Fredag kl. 15:30 - 19:00

 

 

 

Vossestrand, sambygg 

30/8

Onsdag kl. 14:00 - 19:00

Granvin, Melandshagen

4/9

Måndag kl. 13:00 - 19:00

 

 

 

AMFI Voss

26/8 og 2/9

Laurdag kl. 11:00 - 16:00

 

 

 

Knutepunktet

5/9

Tysdag kl. 10:00 - 14:00

 

 

 

Voss Gymnas

6/9

Onsdag 11:00 - 15:00

Voss vidaregåande skule

7/9

Torsdag 11:00 - 15:00

 

Kort om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: