Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leverast innan 31. mars kl. 12:00 i valåret.

Listeforslaga skal leggjast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn.

Krav og fristar