Partia som stiller til val - offentleg ettersyn av godkjente lister

Sjå listeforslaga som kom inn før fristen 31. mars, og som vart godkjende av valstyret 4. mai 2023 i sak 11/23, jf. vallova § 6-6

Godkjende lister i Voss herad - Kommunestyrevalet 2023 (PDF, 46 kB)

 

Kort om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023