Tidlegrøysting i samband med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Er du vekkreist til hausten når det skal vera kommunestyre- og fylkestingsval? Er du utvekslingstudent eller skal arbeide i utlandet? Då kan du tidlegrøysta frå 3. juli 2023 på Tinghuset i Voss herad.

Perioden for tidlegrøysting er 3. juli - 9. august. Ordninga med tidlegrøysting er for dei som ikkje har høve til å røysta innanfor den ordinære førehandsrøysteperioden eller på valdagen.

Du treng ikkje valkort, men må ha med legitimasjon m/ bilete.

 

Opningstider for tidlegrøysting: måndag - fredag kl. 10:00 - 14:00 i servicetorget.

 

Kort om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023