Utlegging av manntal

Står du i manntalet?

Valdagen er måndag 11. september, med høve til førehandsrøysting frå 10. august. 

For å kunne røysta må du stå i manntalet.  Manntalet er sett opp på grunnlag av folkeregisteret 30. juni d.å.  Melder du flytting seinare enn 30. juni vert du ståande i manntalet i den valkrinsen og den kommunen du flyttar frå. 

Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn frå 10. juli og fram til valdagen på 

 

                        Servicetorget på Tinghuset, i opningstida frå kl 8.00 - 15.30 

 

Veljarane vil òg få tilsendt digitalt valkort med opplysningar om røystestad og opningstid.  

Sjekk om du står i manntalet.  Du kan òg ringja kommunen, tlf. 56 51 94 00, for å sjekka dette. Evt. merknader og klager må sendast skriftleg til Valstyret i Voss herad, pr e-post: postmottak@voss.herad.no  eller brev til Postboks 145, 5701  VOSS

Klager som vert tekne til fylgje vert retta opp i manntalet heilt fram til valdagen.