Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Samleside frivillige

Dersom du er i karantene, eller av andre grunner har behov for hjelp kan du melda inn behovet her. 

Nordmenn er eit dugnadsfolk, og det kjem til syne i desse dagar. Mange melder seg til frivillig innsats og ynskjer å hjelpe andre som anten er i karantene, som ikkje kan gå ut eller som av andre grunner treng hjelp. Det er behov for hjelpen og behovet kan etter kvart bli større.  

Mange er einsame og engstelege i desse koronatider.
Det finnes mange spørsmål og mange som er klare til å svare på det du lurer på

Næringslivet på Voss mobiliserer og tilbyr tenester der innbyggarar kan bestille daglegvarer direkte fra butikkane.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men jobbar med andre oppgåver i dag? Då ynskjer me at du registrerer deg her:

Skjema for registrering av helsefagleg kompetanse