Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Bestilling og levering av daglegvarer

Bestilling og levering av daglegvarer

Næringslivet på Voss mobiliserer og tilbyr tenester der innbyggarar kan bestille daglegvarer direkte fra butikkane.

Butikkar som tek i mot bestilling og køyrer varene heim til deg: 

Alle desse butikkane leverer i sitt område. Dei ynskjer helst skriftleg bestilling på e-post eller SMS. 

Butikkar som tek i mot bestilling og køyrer varene heim til deg
Butikknamn Telefon E-post Lenker
Joker Haugsvik 56 52 01 91 joker.haugsvik@joker.no Heimesida
Joker Vossestrand 56 52 24 08 joker.vossestrand@joker.no Heimesida
Joker Granvin 56 52 54 00 joker.granvin@joker.no Heimesida
Nærbutikken Dyrdal Mat Vangsgata 56 51 40 10 narbutikken.dyrdal.vangsgata@narbutikken.no Heimesida
Nærbutikken Dyrdal Mat Haugamoen 56 51 17 95 narbutikken.dyrdal.haugamoen@narbutikken.no Heimesida
Evanger Landhandleri 915 62 219 post@5707evanger.no Facebook
Coop Extra Skulestadmo og Generasjonsmat 56 52 14 70 frode.aasheim@coop.no Facebook
Encon AS Nettbutikk Heimesida Heimesida

 

Butikkar som tek i mot bestilling og gjer varene klare for henting:

Butikkar som tek i mot bestilling og gjer varene klare for henting
Butikknamn Telefon E-post Lenker
Encon AS 56 52 09 20 https://sg.no/encon/ Heimesida

 

Bedrifter som kan køyra ut varer: 

Desse kan køyra ut varer
Butikknamn Telefon Lenker
Christiania Taxi (Køyrer vederlagsfritt) 02 365 https://02365.no/
Voss Taxi 56 51 13 40 http://taxiportalen.no/WebBook/Booking/Create/vs