Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Fem nye koronatilfelle i Voss herad

Fem nye koronatilfelle i Voss herad

Fem nye personar har testa positivt på korona. Alle er busette i Voss herad, og er isolerte heime med lette til moderate symptom. To av dei smitta er i nær familie, to er kollegaer.

Det vert no jobba med smittesporing, og så langt tyder det på at det ikkje er mogleg å spora smitten til spesifikke opphald eller hendingar.

Totalt er det no registrert ti påviste koronatilfelle i Voss herad.