Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Informasjon om foreldrebetaling i barnehage og SFO

Informasjon om foreldrebetaling i barnehage og SFO

Når barnehage og SFO er stengt grunna korona skal ikkje føresette betale for plassen.

Barnehage- og SFO-faktura for mars månad er sendt ut med forfallsdato 20. mars, og føresette betaler denne fakturaen.

Det blir ikkje sendt ut ny faktura før ein veit når barnehage og SFO åpnar, dei stengte dagane kjem som fråtrekk på neste faktura.