Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Ingen tradisjonell 17. mai-feiring

Ingen tradisjonell 17. mai-feiring

Det vert ikkje tradisjonell 17. mai-feiring med barnetog og folketog i år. Det vil ikkje vera mogleg å gjennomføra tradisjonell feiring og samtidig overhalda retningsliner og råd for smittevern.

Det er venta nasjonale føringar for feiring av nasjonaldagen, og eit endeleg opplegg for markering vil verta landa etter at desse føringane er på plass.