Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Legevakt vert flytta, tilbod vert stengt ned

Legevakt vert flytta, tilbod vert stengt ned

Koronakrisen fører til endringar innan helse og omsorg.

Fylgjande endringar er beslutta:

  • Legevakt vert flytta ut frå Voss sjukehus og vert etablert i Lekvebakken, same stad, men i god avstand frå, testsenteret for korona. Voss herad kjem attende med ny informasjon når flyttinga er gjennomført.
  • Hagahaugen vert stengt for å frigjera kapasitet på personellsida. Alle som er på rehabiliteringsavdelinga vil me finna andre løysingar for.
  • Legekontoret i Granvin vert stengt frå måndag o inntil vidare for å frigjera kapasitet for å handtera koronakrisen.

 

Voss herad jobbar tett saman med Voss sjukehus for å løysa krisa på best mogleg måte for innbyggjarane. 

Denne situasjonen vert krevjande for oss og me oppmodar folk til å ta heim så mange som mogleg av sine. I tillegg vil me ha behov for mykje hjelp frå innbyggjarar til mange oppgåver næraste tida. Samstundes må alle ta råda for myndigheitene på høgste alvor å halda seg mest mogleg heime.