Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Lokal kompensasjonsordning

Lokal kompensasjonsordning

Det er oppretta ei ny eingongs tilskotsordning på kroner 200 000,- til kulturlivet i Voss herad for å kompensera for tapte inntekter som fylgje av koronaepidemien.

Søknadsfrist 1. oktober 2020

Tilskotet skal i hovudsak gå til frivillige organisasjonar som på grunn av tapte inntekter ikkje får dekka oppsamla utgifter. Kostnadene for ordninga skal dekkast av budsjetterte kulturmidlar til utdeling. 

 

Søknadsskjema finn du her