Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Overnattingsstader kan opna att 20. april, skiheisanlegg vert stengt ut sesongen

Overnattingsstader kan opna att 20. april, skiheisanlegg vert stengt ut sesongen

Kommuneoverlegen i Voss herad har vedteke å ikkje forlenga vedtaket om stenging av overnattingsstader lenger enn til og med 19. april. Det betyr at hotell, campingplassar, utleigehytter for kortidsutleige og liknande kan opna att 20. april. I same vedtaket vert skiheisanlegg i Voss herad  stengt ut vintersesongen 2019/2020. 

Det nye vedtaket kjem som fylgje av vedtaket i formannskapet 1. april, der alle skiheisanlegg og alle overnattingsstader er pålagt å stengja grunna den nasjonale situasjonen med raskt aukande overføring av koronavirus.

14. april vedtok kommuneoverlegen å forlenga stenginga overnattingsstader til og med 19. april og av skiheisanlegg ut sesongen.

 

Opninga av overnattingsverksemder vert gjort samtidig som at det nasjonale forbodet mot å overnatta på hytte i annan kommune enn heimkommunen også vert oppheva, og er også i tråd med signala frå regjeringa om gradvis oppmjuking av tiltak. Men Voss herad legg til grunn at alle overheld dei nasjonale råda om å unngå unødige fritidsreiser, sjølv om overnattingsstader ikkje lenger vert pålagt å halda stengt. 

 

Voss herad har registrert lite besøk til kommunen i påska, og er nøgd med at folk har vore flinke til å overhalda forbodet om overnatting på hytta, og at dei opptrer i høve dei nasjonale råda om smittevern og å unngå unødige fritidsreiser.

 

Voss herad har ikkje fått påvist fleire smitta sidan 28. mars. Men me kan ikkje slutta med tiltak for å hindra smittespreiing. Det betyr å halda avstand til kvarandre reint fysisk, ikkje samlast i grupper på meir enn fem personar, vaska hendene, ha god hostehygiene og fylgja dei retningsliner og råd som kjem frå sentrale helsestyresmakter.