Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Spørjeundersøking om effektane av koronaviruset frå Voss herad og Næringshagen på Voss

Spørjeundersøking om effektane av koronaviruset frå Voss herad og Næringshagen på Voss

Næringshagen på Voss ynskjer i samarbeid med Voss herad å kartleggja korleis næringslivet i regionen vert råka av krisa. I den samanhengen ynskjer me å veta korleis koronaviruset påverkar verksemda di. Svarskjema finn du i slutten av artikkelen

Svara dine utgjer ein viktig del av faktagrunnlaget for Voss herad og Næringshagen på Voss i det vidare arbeidet med å støtta dykk gjennom denne situasjonen. Me set stor pris på om du vil svara på undersøkinga vår.

 

Det tek om lag fem minutt å svara. Alle svara vert handsama konfidensielt.

Svarfrist: Så snart som mogleg.

Svarskjema